Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα Ώρες Ώρες
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 9
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά Άλγεβρα 3 5
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2 6
Χημεία 2
Βιολογία 2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 3
Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2
Ξένη Γλώσσα 2
Φυσική Αγωγή 2
Ερευνητική Εργασία (Project) 2
Μάθημα Επιλογής(1 από αυτά της διπλανής στήλης) Εφαρμογές Πληροφορικής 2
Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Ελληνικός & Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Καλλιτεχνική Παιδεία
ΣΥΝΟΛΟ 35

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες Ώρες
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2 6
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά Άλγεβρα 3 5
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2 6
Χημεία 2
Βιολογία 2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 3
Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2
Ξένη Γλώσσα 2
Φυσική Αγωγή 1
Ερευνητική Εργασία (Project) 1
Φιλοσοφία 1
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ώρες Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 3 Φυσική 3
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη & Πολιτική Επιστήμη) 2 Μαθηματικά 2
ΣΥΝΟΛΟ: 35 ώρες ΣΥΝΟΛΟ: 35 ώρες

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες Ώρες
Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 4 6
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Ιστορία 2
Θρησκευτικά 1
Ξένη Γλώσσα 2
Φυσική Αγωγή 2
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών
Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές Ώρες Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες Ώρες Επιστήμες Υγείας Ώρες Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες Ώρες Παιδαγωγικές Επιστήμες Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 10 Μαθηματικά 8 Βιολογία 8 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 8 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 8
Λατινικά 4 Φυσική 6 Φυσική 6 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης 6 Αρχές Φυσικών Επιστημών 6
Ιστορία 6 Χημεία ή Πληροφορική 6 Χημεία 6 Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών 6 Ιστορία 6
ΣΥΝΟΛΟ: 33 ώρες ΣΥΝΟΛΟ: 33 ώρες ΣΥΝΟΛΟ: 33 ώρες ΣΥΝΟΛΟ: 33 ώρες ΣΥΝΟΛΟ: 33 ώρες

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ
 1. Έκθεση – Λογοτεχνία
 2. Αρχαία
 3. Λατινικά
 4. Ιστορία
ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 1. Έκθεση – Λογοτεχνία
 2. Μαθηματικά
 3. Φυσική
 4. Χημεία ή Πληροφορική
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 1. Έκθεση – Λογοτεχνία
 2. Βιολογία
 3. Φυσική
 4. Χημεία
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 1. Έκθεση – Λογοτεχνία
 2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
 3. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης
 4. Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 1. Έκθεση – Λογοτεχνία
 2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
 3. Ιστορία
 4. Αρχές Φυσικών Επιστημών

 

 Ως 5ος βαθμός για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λογίζεται ο Βαθμός Προαγωγής & Απόλυσης (Β.Π.Α.) ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:

              Β.Π.Α= (Μ.Ο. Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ επί 0,4) + (Μ.Ο. Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ επί 0,7) + (Μ.Ο. Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ επί 0,9)
                                                                2

[Μ.Ο.=μέσος όρος]

*Η κατανομή των σχολών ανά επιστημονικό πεδίο θα καθοριστεί το αργότερο έως την 1η Μαρτίου.
**Το μάθημα βαρύτητας για κάθε σχολή θα καθοριστεί το αργότερο έως την 31η Μαρτίου.
***Η πληροφορική θα είναι εξεταζόμενο μάθημα για τις σχολές πληροφορικής, καθώς και για κάποιες άλλες σχολές που θα καθοριστούν το αργότερο έως την 15η Φεβρουαρίου.