Τελευταία Νέα

ΝΕΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Στο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (4ο Επιστημονικό Πεδίο) στα Τμήματα των Πανεπιστημίων προστίθενται:
α) το Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα τη Κοζάνη,
β) το Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Η εκπαιδευτική λειτουργία των ως άνω Τμημάτων αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2015 − 2016.