Τελευταία Νέα

ΝΕΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Στο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (4ο Επιστημονικό Πεδίο) στα Τμήματα των Πανεπιστημίων προστίθενται: α) το Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα τη Κοζάνη, β) το Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Η εκπαιδευτική λειτουργία των ως άνω Τμημάτων αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2015 − 2016.